Børne- og ungeydelse

 

Børne- og ungeydelse.

Alle børnefamilier i Danmark har siden 1987 modtaget en skattefri ydelse fra staten, også kendt som børne-unge ydelsen.

Mange stiller sig selv spørgsmålet om man kan tjene for meget til at modtage børnepenge / børne-unge ydelse? Svaret er at det kan man godt. Hvis du som forsørger af et barn, eller et ungt menneske under 18 år har en høj indkomst kan det betyde at du får mindre udbetalt. Det kan også betyde at hvis din indtægt er meget høj, så kan du helt miste ydelsen.

Børne-unge ydelsen udbetales til omkring 660.000 børnefamilier i Danmark, til et antal svarende til ca. 1,2 millioner børn og unge.

 

Siden 1990 har ydelsen været differentieret efter alder:

 

0-2 årige

3- 6 årige

7-14 årige

15-18 årige.

 

Fra 2011 delte man de 7-17 årige op i to grupper, hvoraf de 7-14 årige modtager børneydelse, mens de 15-18 årige modtager unge ydelse.

Det er SKAT, der udbetaler ydelsen til børnefamilierne kvartalsvis for børn til og med 14 år. Når den unge fylder 15 år udbetales ydelsen månedsvis. Hvis den unge ikke følger en uddannelse kan forældrene miste ydelsen.

Her under kan du se de forskellige satser:

 

Satserne i 2017:

0-2 årige = 4491,- kr. pr kvartal

3-6 årige = 3555,- kr. pr kvartal

7-14 årige = 2796,- kr. pr kvartal

15- 17 årige = 932,- kr. om måneden

 

Satserne i 2018:

0-2 årige = 4506,- kr. pr kvartal

3-6 årige = 3547,- kr. pr kvartal

7-14 årige = 2808,- kr. pr kvartal

15-17 årige = 936,- kr. om måneden

 

Satserne i 2019:

0-2 årige = 4557,- kr. pr kvartal

3- 6 årige = 3609,- kr. pr kvartal

7- 14 årige = 2838,- kr. pr kvartal

15-17 årige = 946,- kr. om måneden

 

Satserne i 2020 :

0-2 årige = 4596,- kr. pr kvartal

3-6 årige = 3639,- kr. pr kvartal

7-14 årige = 2862,- kr. pr kvartal

15-17 årige = 954,- kr om måneden

 

 

børne- og ungeydelse

 

Ny regel om børne- og ungeydelsen:

Regeringen har vedtaget en ny lov der betyder at, hvis en ung eller et barn har for meget fravær i skolen, og har mere end 15% fravær, betyder det at der ikke udbetales børnepenge eller unge ydelse. Det er skolens pligt at indberette fravær til kommunen, og denne træffer så afgørelse om der skal trækkes i udbetalingen af familiens børnepenge.

Opgørelsen sker kvartalsvis, hvilket betyder at der ikke skal ret mange fraværsdage til før familien mister deres børnepenge. Hvis den unge har blot syv dages fravær i det første kvartal så er det nok til at familien mister deres ydelse, og det kan få store konsekvenser for de berørte familier, da mange medregner børnepengene i deres budget. Det er vigtigt at skelne mellem lovligt og ulovligt fravær. Det lovlige fravær trækkes der ikke for. Lovligt fravær er når fx ferie, sygdom osv. er meldt ind inden skoledagen starter.

 

Borger.dk

På borger.dk kan du ved at logge ind med dit NemID få et overblik over, hvor meget du skal have udbetalt i børne- og ungeydelse, og hvornår børnepengene er til rådighed på din bankkonto.

Besøg https://www.borger.dk/familie-og-boern/Familieydelser-oversigt og få flere informationer om børne- og unge ydelsen.