Feriepenge

Feriepenge hvad er det?

Feriepenge er penge, som alle arbejdsgivere i Danmark lovmæssigt skal udbetale til sine medarbejdere, under deres ferie. Som lønmodtager i DK udgør dine feriepenge 12,5% af din løn, og hver måned du er på arbejdsmarkedet optjener du 2,08 feriedage. Det vil sige, at for hvert år du er på arbejdsmarkedet, vil du indtjene omkring 25 dages ferie – som også svarer til 5 ugers ferie.

 

Hvad gør Ferieloven for lønmodtageren og arbejdsgiveren?

Der er få mennesker, der vover sig ud i at forstå Ferieloven, da den indeholder mange kompliceret regler. – og det derfor kan være svært at sætte sig ind i, hvilke regler man er omfattet af. Ferieloven er loven, der bl.a. har reglerne omkring;

 

  • Varsling og afholdelse af ferie
  • Udbetaling af feriepenge
  • Ferie ved opsigelse

 

Alle lønmodtager, bortset fra tjenestemænd, har ret til feriepenge ved samme omfang – hos tjenestemændene gælder der andre regler. For at optjene feriepenge, gælder det at man skal arbejde inden for Danmarks grænse. Ferieloven skal givetvis overholdet, dog kan den laves om, hvis medarbejderen bliver stillet under bedre forhold vedr. dennes ferie.

 

feriepenge

 

Ferielov anno 2020

Som overskriften angiver, træder der den 1. september 2020 en ny ferielov i kraft. Denne nye ferielov er med til at sikre de nye ankomne lønmodtagere, at få ferie udbetalt på deres første år på arbejdsmarkedet.

Førhen var der mulighed for at lønmodtageren skulle vente op til 16 måneder, før retten til at holde ferie var optjent. For at gøre det kort, så sørger loven for at lønmodtageren optjener og bruger sin ferie inden for sammen år.

 

Ferieplanlægning som lønmodtager kommer til at blive langt mere fleksible, da ferieåret fra og efter 2020 kommer til at vare i 16 måneder. Dette er muligt, da ferie og- optjeningsperioden falder sammen, af følgende grund;

 

  • Optjeningsperioden er fra den 1. september til d. 31 august
  • Ferieperioden er fra den 1. september til d. 31 december det følgende år.

 

Optjening af feriepenge før 2020

De nuværende regler omkring optjening af feriepenge er forskellige ift. de nye. Så længe man er en lønmodtager, der arbejder, så optjenes der feriepenge. Man får på nuværende tidspunkt udbetalt sine feriepenge året efter. Fra den 1. maj kan man tidligst muligt få udbetalt sine feriepenge. Fra den førnævnte dato til den 30. april året efter, løber det såkaldte ”ferieår”.

 

Fra den første maj til d. 30. september løber det, der kaldes hovedferien. – her skal gemenlig mindst holdes 15 af de optjente feriedage. Disse feriedage skal holdes uden afbrydelse. Er lønmodtagerens antal feriedage mindre end 15, skal disse stadig holdes i hovedferien.

 

  • Der er oftest forvirring omkring hvor lang en ferieuge er; en ferieuge har længden af 5 dage, og ikke af 7 som en almindelige uge har – dette er vigtigt at vide, når man ønsker feriepenge udbetalt.

 

Hvor finder man sin Feriekonto?

En Feriekonto er en konto, der udbetaler dine feriepenge. Man modtager en mail på sin E-boks eller med posten i marts måned – denne mail eller brev kaldes et feriekonto bevis, hvor der står størrelsen på sin ferieopsparing og antal feriedage, man har til rådighed. På borger.dk kan man få en oversigt over hvor mange feriepenge og- dage man har optjent.

 

På selvsamme side kan man få udbetalt sine feriepenge. Man skal bruge sit NemID og logge på borger.dk, hvorefter man indtaster sin planlagte feriedage – feriepengene bliver udbetalt tidligst 4 uger før den planlagte ferie.

 

Er det aktuelt at man har mindre end 4 ugers feries optjent, kan man få sine feriepenge udbetalt senest efter 4 dage bankdage, efter man har anmodet dem.

Feriepenge som studerende

Er man studerende og får SU, er det tilladt at modtage feriepenge. Det er dog vigtigt, at man ikke tjener mere, end det er lovligt når man modtager støtten SU. Hvis dette sker, er der en risiko for, at noget af SU’en skal betales tilbage. Feriepengene tæller med i den samlede indtægt hos den studerende, så dette skal medregnes.