Pensions.dk – En uafhængig pensionskasse.

 

pensions.dk

 

Hvem er Pensions.dk

Her får du det bedste udvalg når det gælder pensionsopsparinger. Du får en uafhængig pensionskasse, der giver uafhængig rådgivning til dig og dit firma om hvad du ønsker dine ansatte skal forsikres imod.

Pensions har ikke deres egen investerings afdeling. Men hjælper dig med de bedste investeringsforening og rådgivere.

Hos Pensions.dk får du en let og meget overskuelig planlægning af din kommende pension som medlem.

Du kan bliver medlem via din arbejdsplads, men pt ikke som privatkunde.

Det er din arbejdsgiver der tilmelder dig til PENSIONS når firmaet hat indgået en aftale med PENSION. På denne måde er du dækket af både pension og eventuelle ekstra forsikringspakker din arbejdsgiver har lavet igennem sin aftale.

 

Du kan med det samme logge ind på Mit PENSIONS og se hvor meget du har opsparet, og hvad og hvordan du er dækket igennem din arbejdsgiver. Du kan hvor meget dit afkast er løbet op på, se hvor meget du har betalt i omkostninger osv.

 

Der kan efter tilmelding tildeles en pensionsrådgiver som er valgt af din arbejdsgiver. Pensionsrådgiveren hjælper dig med at få tilføjet dine ønsker om ekstra forsikringer og dine ønsker om pensionsopsparing.

Det er allerede fra start aftalt mellem PENSIONS og din arbejdsgiver aftalt hvor og hvordan dine penge bliver investeret. Hvis du ønsker selv at have indflydelse på hvordan din investering bruges, så kan du logge ind på Mit PENSIONS og se hvordan dine penge investeres. Det er også under dette menupunkt du kan ændre hvordan dine midler forvaltes. HUSK altid at kontakte din pensionsvejleder inden at du ændre på dine investeringer.

 

Pensions.dk ratepension

Pensions.dk ratepension er en vital del af pensionsplanlægningen for mange danskere. Denne type pension, som tilbydes gennem Pensions.dk, er en opsparingsform, hvor udbetalingerne sker i faste rater over en bestemt periode. Ratepensionen er en populær pensionsløsning, da den giver mulighed for en struktureret og forudsigelig indkomst i pensionisttilværelsen. To vigtige aspekter af ratepensionen fra Pensions.dk omfatter:

 • Fastlagte Udbetalinger og Fleksibilitet:
  • Med en ratepension fra Pensions.dk fastsættes udbetalingerne til at ske over en bestemt periode, som oftest er mellem 10 og 25 år. Dette giver pensionister en regelmæssig indkomst, som kan planlægges og tilpasses individuelle behov og livsstil.
  • Ratepensionen tilbyder også en vis grad af fleksibilitet, hvor pensions opsparere har mulighed for at vælge starttidspunktet for udbetalingerne inden for visse rammer, hvilket gør det muligt at tilpasse pensionen til personlige omstændigheder og planer.
 • Skattefordele og Opsparing:
  • En af de store fordele ved ratepensionen fra Pensions.dk er de skattemæssige fordele, som denne type pension tilbyder. Indbetalingerne er fradragsberettigede i indkomståret, og udbetalingerne beskattes som personlig indkomst.
  • Ratepensionen fungerer som en langsigtet opsparing, hvor midlerne investeres og forrentes over tid, hvilket potentielt kan føre til en betydelig opsparing, der sikrer økonomisk stabilitet i pensionsårene.

Pensions.dk ratepension er således en attraktiv og strategisk pensionsløsning for dem, der ønsker en stabil og forudsigelig indkomst i deres pensionist år. Med skattefordele og en struktureret udbetalingsplan giver ratepensionen fra Pensions.dk en effektiv måde at planlægge sin økonomi på i pensionisttilværelsen.

 

Pensions.dk ratepension

 

Pensions.dk kapitalpension

Pensions.dk kapitalpension er en vigtig pensionsopsparingsform, der tilbydes af mange danske pensionskasser og -selskaber. Denne type pensionsopsparing er karakteriseret ved en engangsudbetaling, hvor hele opsparingen udbetales på én gang. Kapitalpensionen har traditionelt været en populær pensionsopsparingsform i Danmark, grundet dens skattemæssige fordele og fleksibilitet. To væsentlige aspekter ved kapitalpensionen fra Pensions.dk inkluderer:

 • Skattemæssige Fordele:
  • Kapitalpensionen tilbyder unikke skattemæssige fordele, hvor indbetalinger tidligere har været fradragsberettigede, og udbetalingerne beskattes som kapitalindkomst ved udbetaling. Det er dog vigtigt at være opmærksom på de løbende ændringer i skattelovgivningen, som kan påvirke beskatningen af kapitalpensioner.
  • Denne form for pension er særligt attraktiv for dem, der ønsker at optimere deres skatteforhold, og som foretrækker en større engangsudbetaling frem for løbende udbetalinger.
 • Opsparings- og Udbetalingsmuligheder:
  • Kapitalpensionen giver mulighed for en fleksibel opsparingsplan, hvor man kan tilpasse indbetalingsbeløb og -periode efter individuelle behov og økonomiske forhold.
  • Ved pensioneringen tilbyder kapitalpensionen en engangsudbetaling, som kan anvendes til forskellige formål, fx afbetaling af gæld, investeringer eller som en økonomisk buffer i pensionisttilværelsen.

Kapitalpensionen fra Pensions.dk er en vigtig del af mange danskeres pensionsplanlægning. Med dens skattemæssige fordele og fleksible opsparings- og udbetalingsmuligheder er det en attraktiv pensionsløsning for dem, der søger en engangsudbetaling ved pensioneringen. Det er vigtigt for potentielle opsparere at holde sig opdateret med de seneste skatteregler og vilkår for kapitalpensioner for at maksimere fordelene ved denne type pensionsopsparing.

 

Alderspension

Pensions.dk Alderspension er en essentiel komponent i pensionsplanlægningen for mange danskere, idet den repræsenterer den traditionelle form for pension, der udbetales, når man når pensionsalderen. Denne type pension er afgørende for økonomisk sikkerhed i alderdommen og er en integreret del af de fleste danskernes pensionsportefølje. Med alderspensionen fra Pensions.dk kan man forvente en stabil indtægt, når man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. To vigtige aspekter af Pensions.dk Alderspension omfatter:

 • Planlægning og Opsparing:
  • Alderspensionen fra Pensions.dk er baseret på langsigtede opsparingsplaner, hvor indbetalinger akkumuleres over arbejdslivet. Dette sikrer, at medlemmerne opbygger en tilstrækkelig pensionsopsparing, som kan støtte dem økonomisk i deres pensionisttilværelse.
  • Opsparingen investeres ofte i en række forskellige aktiver, herunder aktier, obligationer og fast ejendom, hvilket bidrager til at forøge pensionens værdi over tid og sikrer en diversificeret og risikojusteret investeringsportefølje.
 • Udbetalingsbetingelser og -muligheder:
  • Udbetalingen af alderspensionen starter typisk, når medlemmet når den officielle pensionsalder, som kan variere afhængigt af individuelle aftaler og lovgivning. Der er ofte mulighed for fleksibel pensionering, hvor man kan vælge at gå på pension tidligere eller senere.
  • Pensions.dk tilbyder forskellige udbetalingsmuligheder, herunder livslange udbetalinger eller begrænsede periodeudbetalinger, som giver medlemmerne frihed til at tilpasse deres pension efter personlige behov og livsstil.

Pensions.dk Alderspension er derfor en afgørende del af den finansielle planlægning for fremtiden, der tilbyder sikkerhed og stabilitet i de senere år af livet. Med en solid plan for opsparing og fleksible udbetalingsmuligheder, sikrer alderspensionen fra Pensions.dk, at medlemmerne kan nyde deres pensionisttilværelse med økonomisk tryghed.

 

Relaterede emner:

Topdanmark

Velliv

Alm Brand

 

Anmeldelser på Trustpilot & Google

Ingen anmeldelser pt.

 

Info kontakt: adresse, E-mail og tlf nr.

Navn på firma: PENSIONS Management A/S
Hjemmeside: Besøg hjemmeside
Adresse: Skt.Peders Vej 1.1, 2900 Hellerup
E-mail: info@pensions.dk
Tlf nr: +45 70 20 01 17

 

pensions dk

 

SE ALLE PENSIONSSELSKABER