SU beregner 2023 for studerende

Studenterudgifter er en udfordring for mange studerende. Alligevel er der håb, da SU-loven har været gennemgået og endelig godkendt med de nødvendige ændringer, som vil øge SU-beløbet for studerende i 2023.

Med den nye lovgivning betyder det, at beløbet for studerende, der modtager SU-støtte til det akademiske år 2023, vil stige med 4 procent. Dette er en god nyhed for bekymrede studerende, da det giver dem muligheden for at få et højere SU-beløb og derved få et mere behageligt liv som student.

 

SU beregner 2023 for studerende

 

Satser for SU til hjemmeboende 2023

Som hjemmeboende studerende kan forvente at få:

• Grundsats på 1.024 kr. per måned inden skat.

Din SU reguleres i forhold til dine forældres indkomst.

 

Satser for SU til udeboende 2023

Som udeboende studerende over 20 år kan forvente at få:

• 6.589 kr. per måned inden skat

 

Beregn din SU

I år bliver det muligt for studerende at beregne deres SU for 2023. Dette er en service, der gør det nemmere for studerende at få et overblik over deres økonomi. Studerende kan indtaste oplysninger om deres uddannelse, lån og andre økonomiske forhold, og få et detaljeret overblik over deres SU-saldo.

For at beregne din SU skal du først gå til SU-portalen på den danske hjemmeside www.su.dk. Her kan du vælge mellem forskellige muligheder for at beregne din SU, alt efter hvilken type uddannelse du tager. Når du har valgt den relevante uddannelses- og lånetype, skal du indtaste de nødvendige oplysninger om dine personlige forhold, såsom alder, arbejdsstatus og økonomiske forhold. Herefter vil du blive præsenteret for et estimat over din SU-saldo for 2023.

Du bør dog huske på, at dette kun er et estimat og ikke en absolut garanti – din endelige SU-saldo kan ændre sig afhængigt af fremtidige begivenheder eller ændringer i lovgivningen

 

Hvor kan jeg beregne min SU?

Se hvordan du kan beregne din SU til at studere i 2023. Allerede fra 1. januar 2019 vil det være muligt for studerende at få et overblik over, hvor meget de kan forvente at få i SU i 2023.

Dette er en service, der er blevet lanceret af SU-styrelsen, og den vil være tilgængelig på deres hjemmeside. For at bruge SU-beregneren skal du indtaste dine personlige oplysninger samt de oplysninger, der er relevante for din uddannelse. Når du har gjort dette, vil du blive præsenteret for en oversigt over, hvor meget du kan forvente at få i SU til at studere i 2023.

SU-styrelsen har også et online værktøj, der giver dig mulighed for at beregne din SU og andre studiestøtteydelser. Værktøjet hjælper dig med at beregne dit maksimale bidrag til at betale for din uddannelse. Værktøjet bruger en række forskellige faktorer til at beregne dette, herunder karaktergennemsnit, årsindkomst, alder samt andre variabler.

Når du har indtastet alle oplysningerne, vil værktøjet give dig et overblik over de støttemuligheder, du kan forvente. Du kan også kontakte SU-styrelsen, hvis du har brug for hjælp til at beregne din SU. De vil være i stand til at give dig vejledning om, hvilke faktorer der skal tages i betragtning, når du beregner dit SU-bidrag. Besøg deres hjemmeside for yderligere oplysninger. https://www.su.dk/

 

 

SU satser 2023

 

Hvornår kan jeg få SU?

Du kan få SU, hvis du er tilmeldt et studie på en dansk uddannelsesinstitution. Derudover skal du:

• have mindst 6 ECTS-point på et semester for at få fuld SU
• have mindst 3 ECTS-point på et semester for at få delvist SU
• være fyldt 18 år for at kunne få SU til din uddannelse
• have opnået gymnasiale eksamener for at kunne få SU til en erhvervsfaglig uddannelse eller videregående voksenuddannelse
• have bestemt dig for, hvilken uddannelse du vil tage, og om den passer til dine interesser og evner.
Hvis du opfylder alle ovenstående krav, kan du ansøge om SU via Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

 

SU beregner hjemmeboende

I 2023 skal studerende, der bor hjemme, have en SU-beregner til at se, hvad de har ret til. Beregneren vil vise, hvor meget du kan få i SU og hvor meget du skal betale tilbage.

Beregneren vil basere sin beregning på din økonomiske situation, herunder din indtægt, udgifter og alder. For at få et korrekt billede af din økonomi, skal du udfylde en række felter i beregneren, som kan omfatte:

1. Din indkomst fra arbejde eller anden form for beskæftigelse.
2. Uddannelsesudgifter (herunder skolegebyrer og bøger).
3. Offentlige ydelser, du muligvis modtager (f.eks. SU).
4. Andre faste udgifter såsom husleje og elregninger.
5. Din samlede nettoindkomst (din indkomst minus alle fradrag).
6. Din alder – hvis du er under 30 år, får du muligvis mere i SU end hvis du er over 30 år.

 

Udeboende SU

Udeboende SU er en beregning af, hvor meget SU du har krav på, hvis du bor uden for familien eller alene. Udeboende SU beregnes på baggrund af din årsindkomst og dine udgifter til bolig og husleje. Du kan læse mere om, hvordan udeboende SU beregnes her.

Beregningen af udeboende SU sker ved, at du indtaster din årsindkomst og dine udgifter til bolig og husleje. Systemet beregner derefter en månedlig SU-sats. Dette beløb er det, du har krav på at få hver måned som udeboende SU. Satsen kan variere afhængigt af dine indkomstforhold og dine boligudgifter.

 

SU beregner udeboende

De fleste studerende vil opleve, at deres SU stiger, når beregningen for 2023 bliver offentliggjort. Dette skyldes primært to forhold: For det første bliver der automatisk tilføjet et supplement på baggrund af den løn, man har tjent i løbet af det foregående år – og for det andet vil der også være en generel stigning i grundbeløbet for SU.

Udeboende studerende vil opleve, at deres SU stiger i forhold til det nuværende år. Dette skyldes primært den generelle SU-stigning og det supplement, der automatisk bliver tilføjet på baggrund af den løn, man har tjent i løbet af det foregående år.

Studerende som bor hos sine forældre, vil imidlertid ikke opleve samme stigning. Dette skyldes især at SU-beløbet også tager højde for de udgifter, som en udeboende studerende kan have til boligudgifter – noget som man ikke har som hjemmeboende.

Derfor er det vigtigt at huske, at selvom SU-beløbet generelt stiger hvert år, kan det være forskelligt fra person til person. Det anbefales derfor, at man altid gør sig bekendt med de nye regler og vilkår for SU-beløb, så man kan få mest muligt ud af sin SU.

 

SU-satser over 25 år

 

 

SU beregner skilte forældre

En undersøgelse lavet af Sveriges universiteter og højere læreranstalter viser, at der i 2023 vil være en stigning i antallet af studerende, der søger SU. Sammenlignet med i dag forventes det, at der vil være 5.000 flere ansøgere til SU.

Årsagen til denne stigning er blandt andet, at der forventes flere studerende fra familier, hvor forældrene er skilt. Ifølge undersøgelsen vil dette gå ud over både mænd og kvinder, men især kvinderne vil få det svært. Dette skyldes dels den økonomiske usikkerhed, som ofte følger med et brud, samt de sociale konsekvenser af et brud. For mange unge kvinder betyder et brud også en stor psykisk belastning.

Mange unge kvinder ser sig selv som den primære omsorgsperson for deres mindreårige børn efter et brud, hvilket betyder at de ofte har endnu mindre tid til at fokusere på deres studier.

Derfor er det vigtigt, at SU-systemet er fleksibelt og tager højde for disse forældres skilte situationer. Der bør blive gjort en indsats for at sikre, at SU-støtten ikke udelukkende er baseret på økonomi, men også på sociale og personlige faktorer. Det ville give disse kvinder muligheder for at fokusere på deres studier og gøre dem i stand til bedre at forsørge sig selv og deres børn.

 

SU forældreindkomst

I 2023 vil beregningen af SU for studerende blive foretaget på baggrund af en forældreindkomst. Dette betyder, at hvis du er studerende og har forældre, der tjener en indkomst, vil dette blive taget i betragtning, når din SU beregnes. For at få SU til at dække alle dine udgifter til studiet, skal du sørge for at have en passende indkomst i forhold til dine udgifter.

Hvis du ikke har forældre eller hvis de ikke tjener en indkomst, vil din SU blive beregnet på grundlag af din egen indkomst. Dette betyder, at du skal sørge for at få et job og tjene penge til at dække dine udgifter til studiet.

Hvis du har forældre med en indkomst, kan det stadig være nødvendigt at få et job og tjene ekstra penge. Dette er især vigtigt hvis deres indkomst ikke er tilstrækkelig til at dække alle dine udgifter.

 

Hvad er SU-beregning?

Hvordan beregner man sit SU-lån til Studieår 2023/2024?

Her kan du se, hvordan du beregner dit SU-lån til studieåret 2023/2024. Du skal være opmærksom på, at der kan ske ændringer i løbet af studieåret, så det er ikke sikkert, at dit lån bliver præcis det samme som beregningen.

For at få et overblik over, hvor meget du har mulighed for at låne til Studieår 2023/2024, kan du benytte SU-beregneren. Den viser de maksimale beløb, du kan låne til forskellige typer af udgifter.

Du skal indtaste dine personlige oplysninger samt det beløb, du ønsker at låne, for at få beregnet det samlede SU-beløb.

SU-beregneren giver dig et overblik over, hvilke typer af lån og tilskud du kan ansøge om til Studieår 2023/2024. Herved kan du planlægge din økonomi bedre.

 

Fordele ved SU-beregning

En SU-beregning giver dig overblik over, hvor meget du kan få i SU for det kommende år. Dette er især vigtigt, hvis du ønsker at studere i udlandet eller påbegynde et specialiseret studie, da det kan have indflydelse på din SU-sats. Derudover kan en SU-beregning også være nyttig, hvis du overvejer at tage et sabbatår eller skal vælge et studiesammenslutning.

En SU-beregning kan også bruges til at planlægge dine økonomiske midler, så du ved, hvor meget penge du har til rådighed for at betale for dit studie. Du vil også vide præcist, hvilke udgifter der kan medregnes i din SU-sats. Endelig kan en SU-beregning hjælpe dig med at kontrollere, om de regler, som styrer ansøgningsprocessen til studiestøtte, er overholdt.

 

Ulemper ved SU-beregning

Der er en række ulemper ved at bruge SU-beregneren til at finde ud af, hvor meget SU du kan få i 2023. For det første viser den ikke det totale beløb, du kan få i løbet af et år. I stedet dividerer den det årlige beløb op i 12 måneder og viser kun de månedlige beløb. Dette giver dig ikke et klart billede af, hvor meget du har råd til at bruge på forskellige ting i løbet af året.

For det andet viser beregningen kun det maksimale beløb, du kan få i SU. Hvis du har andre indtægter eller formue, vil dit reelle SU-beløb være mindre. Det betyder også, at beregningen ikke tager højde for eventuelle reduktioner i din SU som følge af studieafbrud eller andre forhold.

Endelig giver beregningen ikke en realistisk idé om priserne på forskellige ting som forsikringer, mad og transport, som kan ændre sig fra år til år. Det betyder, at du ikke får et klart billede af, hvor meget du reelt har råd til at bruge i løbet af året.

 

Hvad er SU beregner 2023 for studerende?

I 2023 vil der være en ny SU-beregner til rådighed for studerende. Beregneren gør det muligt for studerende at se, hvor meget SU de kan få i løbet af deres uddannelse. Beregneren vil også vise, om der er ændringer i SU-satserne fra år til år.

Derudover vil den nye SU-beregner også give studerende mulighed for at se, hvor meget de skal betale i skat af deres SU-indtægt, samt hvordan investeret SU kan hjælpe dem med at få økonomisk støtte til at fuldføre deres uddannelse.

 

Hvad er SU beregner 2023 for studerende

 

De forskellige typer af SU-beregnere

Der findes mange forskellige SU-beregnere på nettet. De fleste af dem er meget enkle og bruger kun få informationer til at beregne din SU. Nogle af de mere avancerede beregninger tager også højde for børn, boligforhold, handicap og andre forhold, der kan have indflydelse på din SU.

Den enkleste måde at finde den rigtige beregner er ved at gå ind på studerendes uddannelsessteds hjemmeside. Her vil der ofte være en liste over de anbefalede beregningstjenester. Hvis ikke, kan du altid spørge vejlederen på dit uddannelsessted, eller du kan søge efter “SU-beregner” i din søgemaskine.

 

Fordele og ulemper ved en SU-beregner

En SU-beregner kan være en nyttig tool for studerende, der overvejer at tage et år eller mere ud af deres studier. Dette er især tilfældet, hvis man har flere forskellige indtægtskilder og/eller aktiver, der skal indregnes i beregningen af den månedlige SU. Med en SU-beregner kan du:

Finde ud af hvor meget SU du kan få
Se hvor meget din månedlige SU-rate vil være
Beregne din samlede årlige sum SU på forhånd
Få en idé om, hvor længe det vil tage dig at betale tilbage din SU (hvis du vælger at optage lån)

Fordele:
– Giver et klart og overskueligt overblik over, hvor meget SU du kan få.
– Gør det lettere at beregne dine månedlige SU-udgifter.
– Lader dig se, hvor længe det vil tage dig at betale tilbage din SU (hvis du vælger at optage lån).

Ulemper:
– Det er muligvis ikke helt nøjagtigt, da beregningerne også afhænger af den enkelte person og deres individuelle situation.
– Det kan være vanskeligt at forstå alle de forskellige regler og krav, der skal opfyldes for at få SU.

 

Hvilke faktorer der påvirker din SU-sats

Der er en række faktorer, der påvirker din SU-sats. Disse omfatter:

– Om du har eller har haft et SU-lån
– Hvor mange år du har studeret
– Om du har børn under 18 år
– Dit samlede indkomst i løbet af det sidste år
– Om du har taget pauser i dit studieforløb
– Hvilket uddannelsessted du studerer på
– Om du er under 25 år
– Dit aktuelle studieår

 

Tips til at spare penge på din SU

Der er mange måder, du kan spare penge på din SU. Her er nogle tips:

-Lav en budget: Dette er et must. Du skal vide, hvor meget du har råd til at bruge hver måned, så du ikke overtræder din SU.

-Sørg for at have en god opsparing: Dette gør det muligt for dig at klare dig igennem de måneder, hvor du ikke har SU.

-Gør brug af rabatter: Der er mange studerenderabatter, som du kan gøre brug af. Tjek Studenterkortet eller Danske Studerendes Fællesråds hjemmeside for at se alle de aktuelle tilbud.

-Undgå dyre forbrugsgoder: Priserne på cigaretter, alkohol og andre forbrugsgoder er steget i de senere år, så det kan betale sig at være opmærksom på disse udgifter.

 

FAQ – Spørgsmål og svar om SU

Hvad er SU?

Su er en forkortelse for Statens Uddannelsesstøtte, og det er et beløb, som du kan få udbetalt, når du studerer på en videregående uddannelse.

Hvor meget kan man få i SU?

Du kan få op til 5.849 kroner om måneden i SU, men det afhænger af din indkomst og familiens samlede årsindkomst.

Hvordan beregnes SU?

Din SU bliver beregnet på baggrund af din indkomst og familiens samlede årsindkomst - jo mindre du tjener og jo færre penge I har i husstanden, jo større vil din SU være.