Står du I Debitor Registret?

Måske har du før hørt om de danske registre over såkaldte dårlige betalere. Disse registre lister personer og/eller virksomheder, der i fortiden af den ene eller den anden årsag ikke har været i stand til at overholde betalingsaftaler og af denne årsag har modtaget anmærkninger.

 

Et af de største og mest anvendte af disse registre over dårlige betalere er Debitor Registret, som hører under Bisnode koncernen.

 

Hvad er Debitor Registret?

Debitor Registret er et af de største danske registre over dårlige betalere. Registret lister således personer og virksomheder, som grundet deres handlinger i økonomiske sammenhænge kan karakteriseres som dårlige betalere. At være dårlig betaler betyder, at man før har

 

Debitor Registret er en del af Bisnode koncernen, som er en virksomhed, der efter eget udsagn “hjælper virksomheder med at træffe intelligente beslutninger.”

 

Formålet med Bisnode er således nærmere bestemt af give virksomheder et overblik over de samlede risici ved deres handlinger, at skabe bedre markedsføring og i det hele taget at give virksomheder det bedste mulige grundlag for at træffe beslutninger, der gavner den givne virksomhed, skaber vækst og økonomisk udbytte.

 

En af de services, Bisnode tilbyder er altså adgang til Debitor Registret. Registret giver mulighed for at få overblik over, om en given kunde i form af en privatperson eller en virksomhed tidligere ikke har overholdt eventuelle betalingsaftaler.

 

Som virksomhed er det naturligvis mere risikofyldt at handle med en anden virksomhed eller en privatperson, som førhen har været utilregnelig i forbindelse med betalingsaftaler. Derfor kan det som virksomhed være nyttigt at få et overblik over, hvilke kunder der indebærer en særlig risiko.

 

Dette kan registret hjælpe med. Debitor Registret kan tilgås via Bisnodes hjemmeside eller ved blot at søge på Debitor Registret på din foretrukne søgemaskine.

 

 

debitor registeret gæld

 

Hvad vil det sige at være registreret?

Debitor Registret er et register over privatpersoner såvel som virksomheder, der har fået betalingsanmærkninger af eksempelvis advokater eller inkassobureauer.

 

Er man registreret i registret, betyder det altså, at nogen har indberettet en anmærkning om en angående en betalingsaftale, som ikke er blevet overholdt.

 

Kravene for at blive indberettet er dels, at Debitor som hovedregel skriftligt skal have bekræftet skylds forholdet, og at der skal være tale om en gæld på minimum tusind kroner.

 

Lige så vel som at virksomheder kan slå eventuelle kunder op i registret, kan du også slå dig selv op, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er registreret.

 

Er man enten som virksomhed eller privatperson registreret i Debitor Registret, kan det have konsekvenser for, hvem der vil handle med en. Mange virksomheder vil ikke yde kredit til personer, der tidligere har haft svært ved at overholde betalingsaftaler.

 

Når en virksomhed skal vurdere, hvorvidt den ønsker at yde kredit til en kunde, vil virksomheden foretage en vurdering af den pågældende kundes betalingsevne. At Bisnode tilbyder virksomheder at slå deres kunder op i Debitor Registret, tilbyder Bisnode samtidig virksomheden muligheden for at foretage en grundigere vurdering af kundens betalingsevne på baggrund af den pågældende kundes hidtidige evne til at overholde betalingsaftaler.

 

Er du registreret dårlig betaler i Debitor Registret kan det således indskrænke dine økonomiske muligheder betydeligt, hvorfor det bestemt kan være en god investering at gøre en ekstra indsats for at blive fjernet fra registret igen.

 

Hvordan bliver man fjernet fra registret?

Den bedste og sikreste måde at blive fjernet fra Debitor Registret er ganske enkelt at betale sin gæld. Bisnode er ikke en inkassovirksomhed og har således ikke noget med selve betalingen af gælden at gøre.

 

Når du modtager en meddelelse om, at du er blevet registreret i registret, vil registrantens kontaktoplysninger være angivet i meddelelsen, og det er således denne registrant, du skal kontakte for at indgå en aftale om indfrielse af din gæld.

 

Er du registreret for flere skylds forhold, vil det kræve, at du indfrier din gæld i samtlige forhold, før du bliver slettet fra registret. En registrering i registret vil i øvrigt blive fjernet efter 5 år. Det betyder ikke, at du ikke længere skylder pengene, men blot at du ikke er listet i registret længere.

 

Det er dog altid anbefalelsesværdigt, at man indfrier sin gæld. Indfrier du din gæld i et skyldsspørgsmål, som gør, at du fjernes fra Debitor Registret, vil det ikke være angivet nogen steder, at du har været registreret.