GreenMobility

GreenMobility logo

GreenMobility er en servicevirksomhed, der oprindeligt startede i København, men sidenhen har udvidet til 7 lande. De er nu et datterselskab ejet af GreenMobility A/S, hvoraf de andre filialer i samtlige lande hver især også er ejet af GreenMobility A/S. Navnet GreenMobility forklarer deres service klart og enkelt. De driver en grøn mobilitetsservice, hvor der udelukkende udlejes elbiler. Nærmere Renault Zoe, der er produceret af 90% genanvendeligt materiale. Den valgte model har bl.a. automatgear samt bakkamera. Derudover tilbyder de også en Renault Kangoo, der er en el-varevogn og kan derved hjælpe kunder, som ønsker at transportere flere eller større ting. Deres service, som de tilbyder kunden, er at leje to typer elbiler i storbyer gennem deres app, som sørger for kunden nemt kan komme til en bil, når behovet opstår. Deres første serviceform var udlejning pr. minut, hvor brugeren brugte elbilen, men de har sidenhen udvidet deres tilbud. De tilbyder stadig udlejning af elbil pr minuts brug, men der er nu kommet nye muligheder for at leje biler på forhånd i henholdsvis timer og dage, under et begrænset antal kilometer. De har også betrådt B2B-markedet, under navnet GreenMobility Business, hvor andre virksomheder har muligheden for at lease elbiler til deres ansatte i arbejdstiden og fritiden. Virksomhederne har selv mulighed for at vælge bilmodel og design, og får dernæst en fast bil ved deres adresse. På de andre markeder hvor GreenMobility opererer, har business kunderne VIP-parkeringer i centrum af byer. De har på nuværende tidspunkt over 120.000 brugere, 950 elbiler og 100 ansatte fordelt over 7 lande. I disse lande opererer de i byerne København, Aarhus, Malmö, Göteborg, Antwerpen, Gent og Helsinki.

GreenMobility – Idé og vision

GreenMobility ønsker at udbyde en grøn mobilitetsservice. Kunden har mulighed for at leje en elbil i henholdsvis København, Aarhus samt 6 andre lande, betalt pr. minut, time eller døgn. Bilen er lavet af genanvendeligt materiale og kører udelukkende på grøn energi. De ønsker en grøn omstilling og deløkonomi, for at aflaste miljøet og derved sikre en grønnere verden.

Derfor er deres idé at skabe renere storbyer samt at gøre en reel forbedring i klimaet.

GreenMobilitys vision er at foretage en banebrydende grøn omstilling indenfor transport og mobilitet i hverdagen for alle mennesker, for at kunne skabe et sundere klima og miljø. De ønsker at formindske udledningen fra biler mest muligt, ved at bruge elbiler, som kører på grøn energi. Samtidig ønsker de at reducere antallet af biler i bybilledet, og indføre deløkonomi med biler, ved at kunderne kun lejer bilen i det tidsrum, de skal bruge den, og andre derfor efter kan bruge bilen. Disse informationer fører videre til virksomhedens målbare fremtidige mål.

CSR – Corporate Social Responsibility

Begrebet Corporate Social Responsibility eller bedre kendt som CSR, har det seneste årti været et stort fokuspunkt, samt konkurrenceparameter for virksomheder i alle brancher. Foruden allerede integrerede virksomheder i klassiske brancher, er der opstået nye virksomheder i hybridbrancher på baggrund af det øget fokus på CSR og miljø. I Corporate Social Responsibility indgår der hovedgrupper af aktiviteter, som virksomheder kan indarbejde. Ledelse, vision og værdier, interessentrelationer, kunde-, medarbejder-, leverandør-, samfunds-, og miljøaktiviteter er de punkter, som indgår i de kendte CSR-aktiviteter. Alle disse har undergrupper, hvor virksomheden kan integrere aktiviteter, der vil forbedre relationen set ift. til hovedgruppeaktiviteten, og vil dernæst afspejle virksomhedens brug af CSR og samfundsansvar i helhed. Tæt sammen dermed hænger den tredobbelte bundlinje, hvor en bæredygtig udvikling skal opbygges ud fra økonomi, miljø og socialt ansvar. Mange virksomheder udarbejder foruden det traditionelle regnskab også en bæredygtigheds rapport, hvoraf det etiske og filantropiske ansvar fra Carolls CSR-pyramide er i fokus. De to punkter, der indgår i bæredygtigheds rapporten, ses typisk værende CSR, og har derfor de seneste årtier presset yderligere virksomheder til at fremstille sådanne rapporter. Trods typiske yderligere økonomiske omkostninger ved integrationen samt arbejdet med dette, vil det på længere sigt genere en positiv økonomisk tilgang til virksomheden, på baggrund af et forbedret omdømme. Især punktet miljøaktiviteter har størstedelen af virksomheder engageret sig i, da der i nyere tid er kommet et særdeles forøget fokus på forurening, miljø og grøn energi. Fra denne aktivitet er der udsprunget flere nye virksomheder og har motiveret store og førhen miljøskadelige virksomheder, til at omlægge deres forretningsmodel samt ide, f.eks. Ørsted. De nyere virksomheder har ikke haft en baggrund, som modsagde disse principper, og kan derfor opbygge en helt ny virksomhed samt identitet, på baggrund af CSR-aktiviteter, og derved opnå et stort samfundsansvar og et godt renommé. Underpunkter såsom valg af energikilde, fokus på forsyningskædens miljøpåvirkning genbrug samt deleøkonomi og alternativ transport har virksomheden GreenMobility dygtiggjort sig indenfor.

 

Mål

GreenMobility har opstillet mål for 2025. De ønsker på dette tidspunkt at operere i 35 byer, have mindst 10.000 aktive elbiler, have formindsket CO2-udledningen med minimum 20.000 tons og har formindsket antallet af privatbiler med over 40.000. Derved ønsker de at være den ledende mobilitetsservice i Europa. Et økonomisk mål er at hver enkelt elbil skal indtjene 10.000kr. hver måned ved et brug af forbrugerne på 4 timer dagligt. Derved forventer de også at deres flåde på minimum 10.000 elbiler skal indbringe en omsætning på 1,2 milliarder kroner i 2025. Præcis hvilke produkt der skal indbringe en sådan voluminøs mængde kroner, vil herefter blive analyseret.

 

Produkt

GreenMobilitys service er en grøn løsning til mobilitetsservice. Kunden lejer en elbil i en storby og betaler pr. minut, time eller døgn. Man kan som forbruger i dagene forinden bestille at bilen er hjemme ved sin adresse. Det foregår som deløkonomi lagt sammen med grøn omstilling, det er ikke noget som er alment i danskernes hverdag og ikke mange andre har forsøgt med samme koncept. Dette kan gøre det svære for kunden, at føle, han eller hun har taget det korrekte valg ift. udbydere. Men er kunden blevet gjort opmærksomhed på virksomheden og dens mål, f.eks. på hjemmesiden, deres app eller fra en ven, vil der være en større chance for at GreenMobility vil blive valgt. De er den eneste gennemgående grønne virksomhed, som udelukkende udelejer elbiler.

 

Pris

På reklamer og overskriften virker GreenMobility særdeles til at ligge i den billige ende, sammenlignet med f.eks. taxa eller almindelige lån/leasing af bil over kortere perioder. Her reklameres der med 2kr. pr minut, dette gælder dog kun hvis man på forhånd har bestilt bilen eller kunden på forhånd har købt ”minutter” over deres app. Har man ikke forudbestilt bilen på forhånd, koster det 4kr. pr. minuts brug af bilen. Prisen virker retfærdig til billig, og dette kan på forhånd give nogle konsumere forkerte ideer om kvaliteten.

 

Place

Serviceydelsen, som GreenMobility leverer, produceres sammen med kunden og derved sker distributionen direkte fra dem til forbrugeren. Som tidligere nævnt benytter de sig af deres egen app, hvor forinden kunden skal reservere eller bestille en bil. Her kan man snakke om en mellemhandler, idet der er et andet led inden over servicen. Dog er det deres egen app, som de selv kontrollere og promovere, og derfor vil det ikke være en traditionel mellemhandler, men egentligt dem selv, som har en platform, hvorfra deres service skal købes.

 

Promotion

Først og fremmest foregår GreenMobilitys promotion ved at de har biler, der enten står eller kører rundt i storbyerne, med eller uden nuværende kunder. På alle deres biler er deres navn samt logo, som består af en grøn markør med en bil på, som kendt fra andre forskellige apps, såsom maps og kort, som mange unge er bekendte med. Herpå reklamere de også med deres app, hvorpå der står ”lås mig op i app’en og kør nu” dette vil gøre mulige kunder nysgerrige. Derudover reklamere bilen også med det er elektriske by biler og fanger allerede derved potentielle kunder, som går op i den grønne omstilling. På deres hjemmeside har de udsagn fra tidligere kunder, hvilket kan være med til at forsikre om kvaliteten, samtidig med det synliggøre selve servicen overfor den informationssøgende kunde.

 

Physical evidence

Serviceydelser er typisk ikke håndgribelige, men her er GreenMobility ikke som de fleste andre servicevirksomheder. Man lejer en elbil, selve bilen er håndgribelig og man skal selv som kunden køre dertil, hvor man ønsker. Dog gør GreenMobility flere ting, for at sikre forbrugeren får følelsen af håndgribelighed. De har bl.a. en hjemmeside, hvor alt om priser, brug og historie om GreenMobility står. Her kan kunden få en følelse af håndgribelighed, derudover har de også en app, som gør dette endnu mere håndgribeligt. Over deres app reserverer, bestiller og låser man bilen op, afslutter sin rejse og ser hvor alle GreenMobilitys biler står til rådighed. På app’en ser man et kort over Danmark og ser de eksakte nuværende positioner, hvor elbilerne står.

 

GreenMobility logo

 

Proces

Hos GreenMobility har punktet herover allerede været gennemtænkt. De står selv for at have bilerne, rengøre dem og sikre deres app køre samt en konstant kundeservice, til enten nuværende eller fremtidige forbrugere, som har spørgsmål eller problemer. Der er regler omkring rygning og dyr i bilerne, hvilket sikrer en hurtigere rengøring for dem selv. Kunden står selv for at bestille, betale og køre dertil, hvor der ønskes. De har hotspots i storbyerne til reserverede parkeringsplader, hvortil der også er opladningsstationer. Vælger man som kunde at sætte bilen til opladning efter sin tur, optjener man gratis minutter, som man senere hen vil have mulighed for at tage i brug, når man kører med GreenMobility. Man vil som servicevirksomhed formentligt ikke kunne lade flere ting overgå til kunden.

I mange andre typiske servicevirksomheder, indgår ansatte direkte i fremstillingen af serviceydelser. Dette er ikke gældende for GreenMobility. De ansatte indgår udelukkende indirekte, hvorved de skal sikre bilerne er rengjort, opladet og sørge for kundeservice samt at sikre flåden, nærmere hver enkelte elbil er oppe, og klar til at blive benyttet. Kunden lejer bilen gennem en app, og har derved ikke en dialog med de ansatte som nødvendigt. Denne kan dog skabes, hvis kunden har spørgsmål eller problemer, via kundeservice.

 

Konkurrenter

GreenMobility bevæger sig i en relativ ny branche, hvoraf der endnu ikke er opstået så mange konkurrenter. Deres primære konkurrent er virksomheden ShareNow, som også udbyder mobilitetsservice. Denne virksomhed er ejet af BMW og Daimler, der med disse to store navne udgør en trussel mod GreenMobility. ShareNow har på nuværende tidspunkt ca. 8150 biler fordelt på 8 lande, dog kun elbiler i 4 lande. De har derfor over 8 gange så mange aktive biler som GreenMobility og skaber derved en potentiel trussel mod dem. Deres forretningsmodel er delvist lignede GreenMobilitys, dog tilbyder de ikke udelukkende elbiler, som kører på grøn energi, hvilket skaber en hvis difference mellem de to virksomheders serviceydelser. De to kapitalstærke ejere af ShareNow, BMW og Daimler, har større økonomiske muligheder end GreenMobilitys og de kan derved udholde underskud i længere perioder, hvis de f.eks. ønskede at blive omkostningsledere på markederne.

Foruden ShareNow har GreenMobility også One2Move biludlejning som en konkurrent.

 

Politiske forhold

GreenMobility er en virksomhed, som også bliver påvirket af politik af større grad. Først og fremmest er de påvirket er den miljøpolitik, der bliver ført i landene, som de er aktører i. Ønsker et land en grøn omstilling, ville dette give GreenMobility gode vilkår vice versa. Grundet EU og andre internationale samarbejdsorganisationer, er der en begrænset mængde handelsrestriktioner, hvis GreenMobility ville ønske at sælge brugte biler til andre lande.

 

Økonomiske forhold

Økonomisk vækst og positiv beskæftigelsessituation vil som ved mange andre virksomheder, påvirker GreenMobility positivt. Ved økonomisk vækst har befolkningen i landene flere penge at bruge og har derved større chance for at afprøve f.eks. nye transportmuligheder, som GreenMobility tilbyder. Dette hænger sammen med beskæftigelsessituationen. Er denne positiv vil flere mennesker have et større rådighedsbeløb og derved have mulighed for at bruge flere penge på filantropiske ideer og behov. Samtidig med at flere folk derved skal frem og tilbage fra job og de dermed skaber et behov for transport. Der er en hidtil historik lav rente, som både kan påvirke GreenMobility positivt og negativt. De har selv nemmere ved at skulle optage lån, hvis dette skulle være nødvendigt, samtidig med at de ville kunne lave favorable aftaler med banken, grundet en lav rente. Derimod er det også billigere for befolkningen at optage lån til f.eks. biler selv, og derved ikke have behovet for den service, som GreenMobility udbyder.

 

Sociokulturelle forhold

 

Demografi

GreenMobilitys primære kundegruppe er unge mandlige studerende, som går ind for grøn omstilling. Det er unge, som ikke selv har råd til at købe en bil, men alligevel ønsker at gøre en forskel ift. den grønne omstilling. Derudover er der i specielt Danmark en høj afgift på biler, som er med til at forhøje deres omkostninger. Dette påvirker dem negativt. Der er også afgift på biler på de andre markeder, hvor de opererer, dog er det ikke af samme niveau som Danmark. I Danmark ses en nedgang i nyuddannede set ift. det antal, som forlader arbejdsmarkedet. Dette gør markedet for GreenMobility mindre, idet der er færre forbrugere.

 

Sociale forhold

I Danmark er der et social system, som sørger for at arbejdsløse får hjælp økonomisk. Dette vil typisk betyde, at virksomheden ville blive mindre ramt ved en stigende arbejdsløshed, dog hjælper det ikke GreenMobility på samme måde. Folk, som er på understøttelse af staten, vil typisk ikke bruge penge på grøn transport, men nærmere på faste udgifter samt mad.

 

Kultur

Der har det seneste årti og endnu nærmere de sidste 5 år, været et særdeles stort fokus på miljø og grøn omstilling. Dette har resulteret i ændringer i mange menneskers livsstil, og derved tilføjet hidtil ubekendte bekymringer på mange danskere. Når en stor del danskere og andre befolkningsgrupper i andre lande pludseligt begynder at gå op i grøn omstilling, ender det ud i at være en trend. Det er populært blandt unge mennesker at støtte den grønne omstilling, at være for grøn energi, samt at ønske en renere tilværelse. Denne trend påvirker GreenMobility særdeles positivt, da deres grønne, deløkonomiske transportmuligheder passer perfekt for de unges behov.

 

Teknologiske forhold

Der foregår en konstant hurtig og effektiv udvikling i teknologien, som giver mulighed for mange nye produkter. Dette påvirker GreenMobility både positivt og negativt i høj grad. De seneste år har der været en ekstrem udvikling i elbiler, som har muliggjort og åbnet et marked for f.eks. GreenMobility og udviklingen sikre dem elbiler. Men denne særdeles hurtige udvikling i teknologien, rammer også dem selv igen. Deres tidligere elbiler vil hurtigt blive forældet og ville f.eks. ikke kunne køre lige så langt på en opladning og det vil tage længere tid at lade dem op, ting som påvirker servicen for kunden negativt. Desuden vil restværdien på GreenMobilitys biler hurtigt falde, da nye forbedrede biler hele tiden kommer på markedet. Deres app har mulighed for hele tiden at blive forbedret, da de teknologiske forhold konstant ændrer sig. Dette vil påvirke servicen for kunden positivt og skabe en merværdi, som skal sikre nuværende og fremtidige kunder.

 

Miljømæssige forhold

Især dette forhold har sikret GreenMobility en forretning og har skabt en hybridbranche. I befolkningen har der som tidligere nævnt været en stor ændring i holdningen til miljøet. Dette har gjort mange bevidste om alternative energikilder og transport. Den konstant udvikling samt den forhøjet interesse for et forbedret, sundt klima og miljø sikrer dem et voksende marked, som efterspørger deres service. Desuden vil de få en særdels positiv omtale grundet deres ekstremt hensynsfulde miljøpolitik, og derved en positiv effekt på deres omsætning.

 

Lovmæssige forhold

GreenMobility er ikke bundet af nogle specielle love i Danmark. De skal overholde almene love og regnskabslove. Dette gælder både overfor ansatte og kunder, såvel som leverandøre. De skal overholde markedsføringsloven. Under disse forhold fra omverdenen benytter GreenMobility sig af en konkurrencestrategi, som nærmere vil blive analyseret.

 

GreenMobility Konkurrencestrategi

For at analysere hvilken konkurrencestrategi GreenMobility anvender, skal der arbejdes med to dimensioner, henholdsvis konkurrence fordelen og markedet.

 

En virksomhed kan opnå en konkurrence fordel ved enten at have lave omkostninger eller et unikt produkt. Hos GreenMobility kan man leje en bil i 1 døgn, hvortil man har 200km til rådighed. Beløbet for dette er 495kr. I Danmark koster det i gennemsnit 350kr. at leje en bil i 1 døgn med enten diesel eller benzin motor. Hertil er ikke knyttet et hvis antal kilometer, men det vil være retfærdigt at afsætte 100kr. til at nå samme distance. Her ses det er GreenMobility konkurrerer med almindelige biludlejninger, da priserne er konkurrencedygtige ift. hinanden. GreenMobilitys største konkurrent er ShareNow, der er ejet af BMW og Daimler. De lejer en bil ud for 500kr. på døgnbasis. Dog har de ikke udelukkende elbiler. GreenMobility er derfor den eneste virksomhed i Danmark, som udelukkende udlejer elbiler, der kører på grøn energi. Derved har de et unikt produkt, der sikrer forbrugere, som også går op i den grønne omstilling samt miljø. GreenMobilitys store fokus på miljø og klima, skaber merværdi for kunden. Dog ønsker de at konkurrere ved unikt produkt, fremfor lave omkostninger. Desuden har de heller ikke kapitalen til at skulle konkurrere om prisen, med konkurrenter.

 

Idet GreenMobility udelukkende udlejer elbiler og ikke kommer til at udleje biler med benzin- eller dieselmotor, henvender de sig til et mindre marked, end hvis de gjorde. Ikke alle forbrugere, der ønsker at leje en bil over en kort periode eller distance, vil have et behov for at det var en elbil, som kørte på grøn energi, men nærmere en billig pris. Derved kan der argumenteres for at de bruger konkurrence strategien fokuseret differentiering. F.eks. har ShareNow flere biler af prestige, nærmere bilerne Mercedes CLA og BMW 1serie, som vil henvende sig til bilentusiaster eller af forbrugere, der ønsker at fremstå af højere prestige. Derved har de en større produktportefølje og vil derfor formentligt henvende sig til flere forbrugere. Men idet der er få konkurrenter, hvem der ikke tilbyder en bedre pris, vil GreenMobility henvende sig til en endnu større del af markedet. Såfremt at konkurrenterne ikke nedsætter priserne markant eller udvider deres sortiment yderligere af betydelig størrelse, vil GreenMobility have en stor del af markedet. Derfor kan det også argumenteres for at de bruger konkurrence strategien differentiering. For at se om deres konkurrencestrategi har været fordelagtig, vil der nu blive foretaget en regnskabsanalyse.

 

GreenMobility logo

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *