Obligationer – hvad er det?

 

Mange har hørt dette ord før, men ikke alle ved hvad det er. De fleste ved det er en form for investering, men hvad er det helt præcis? Obligationer er et lån, som man tilbyder en virksomhed, et realkreditinstitut eller som oftest staten. Størrelsen på den obligation man køber, er de penge, som man låner ud. Obligationen er et værdipapir, som giver låntagerne mulighed for at skaffe den fornødne kapital.

 

Hver obligation har en rente, oftere kaldt kupon, knyttet til sig – samt en løbetid.

 

  • Rente er en af de to vigtigste faktorer for ens investering. Rente er med til at bestemme hvad man tjener i sidste ende. Investerer man, så forpligter man sig til at betale en fastlagt rente til ejeren af obligationen en til flere gange om året.

 

  • Løbetid er den tid, der går fra obligationen er udstedt til alle penge er betalt tilbage. Løbetiden på det mest almindelige obligationer er mellem 1 og 30 år.

 

Lav risiko, lavt udbytte

 

Obligationer er kendte for den lavere risiko, som følger med. Når risikoen er lav, så er chancen for at tabe sine penge meget lav. Udbyttet i sidste ende følger selvfølgelig hånd i hånd med denne risiko – jo større risikoen er, desto flere penge tjener man. Ude i verden er det danske realkreditsystem kendt som at være unikt og fuldstændig skridsikkert.

Som tidligere nævnt er det ikke kun statsobligationer som man kan investere i, man kan nemlig også investere i virksomheder via obligationer. Risikoen for sådan en obligation er langt større end i en statsobligation, da risikoen for virksomheden går konkurs er langt større. Denne forstørret risiko resulterer uden tvivl i et større udbytte.

 

obligationer

 

Korte, mellemlange og lange obligationer

 

På det såkaldte obligationsmarked taler man oftest om de førnævnte 3 længder af obligationer. De forskellige løbetider på disse obligationer resulterer i forskellige risici og stabiliteten på kurserne.

 

  1. Korte obligationer har en løbetid op til 3 år. Kursen på disse er særdeles stabile. – kursdannelsen bliver stærkt påvirket af den pengepolitik, som Nationalbanken i Danmark fører.
  2. Mellemlange obligationer har en løbetid på 3-7 år. Kursen på disse er en smule mindre stabile end den førnævnte korte obligation. Kursdannelsen bliver påvirket af pengepolitikken, inflation statsgæld mm.*
  3. Lange obligationer har en løbetid på mere end 7 år. Kursen på disse kan svinge meget. Kursdannelsen bliver påvirket af den fremtidige inflation og vækst på markedet. *

 

Mellemlange og lange obligationer bliver påvirket og er afhængige inflation og vækst. Disse to faktorer bliver påvirket af pengepolitikken, inflation pt., valuta, kreditværdighed mm. *

 

Andre typer obligationer

 For danske investorer er der mange muligheder blandt obligationer, de mest kendte er; danske obligationer, internationale obligationer, virksomhedsobligationer og højrentelande-obligationer. – de har hver især deres egne fordele og ulemper.

Det ses oftest at man investerer i danske obligationer, som er danske statsobligationer eller realkreditobligationer. Alle tre forskellige løbetider passer til denne form for obligation. Danske statsobligationer er kendt for at være særdeles stabile, da det samme gælder for den danske økonomi.

Langt størstedelen af realkreditobligationerne i Danmark bliver afviklet i form af annuitetslån. Dog bliver de fleste af danske statsobligationer afviklet som et stående lån. Ved virksomhedsobligationer er der ikke en hyppigst måde at afviklet det på.

 

  • Hvis obligationen bliver afviklet i form af et annuitets lån, får man konstante løbende udbetalinger.
  • Hvis obligationen derimod bliver afviklet i form af et stående lån, så får man én samlet udbetaling når obligationen udløber.

 

Interessen samt markedet for virksomhedsobligationer er stærkt voksende. Dette skyldes en lav kredit rating samt et langt større afkast en flere andre former for obligationer. Virksomhedsobligationer udgør en helt speciel aktivklasse, som ikke passer på andre obligationer. De anses oftest som en blanding af almindelige obligationer og aktier, og derfor passer de perfekt på en opsparing.

Obligationer er kendt for at have en lav risiko og lavt udbytte, derfor kan det være spændende at investere i såkaldte højrentelande-obligationer. Som det ligger i navnet, så er renten højere i disse lande – hvilket er med til at skabe et højere udbytte. Grunden til disse lande er villige til at give en højere rente, er fordi de ønsker at fortsætte deres høje økonomiske vækst. Det er oftest lande fra Østeuropa, Afrika og Asien.

Som sagt er lande villige til at betale en høj rente, fordi ønsket om fortsættelsen på deres økonomiske stigning stor. Disse lande har oplevet et økonomisk boom da de oftest besidder råstoffer og råvarer, som bliver efterspurgt globalt. Det er oftest olie, gas, metaller, kakao, kaffe mm.

 

FLERE INVESTERINGER