Folkepension 2024

Folkepension er en af de mest populære pensioner i Danmark. Det er blevet kendt for sin fleksibilitet og evne til at give pensionister større økonomisk råderum. Men hvad skal man forvente af folkepensionen i 2024? I denne artikel kigger vi nærmere på, hvordan dette finansielle system vil se ud om et par år.

I 2024 vil der være flere muligheder for pensionister til at få større økonomisk sikkerhed. Regeringen har lovet, at der kommer et mere fleksibelt system, hvor man kan tegne forskellige typer pensionsordninger samt vælge forskellige opsparingsmuligheder. Derudover vil man have adgang til nye ydelser som ekstra indkomst, støtte til aktiviteter og daglige udgifter.

På trods af dette, vil der stadig være en række udfordringer, som pensionister skal håndtere. Derfor er det vigtigt at forberede sig og sørge for, at man har den rette pensionsordning og opsparingsmuligheder inden 2024.

 

Hvad er folkepension

 

Hvad er folkepension?

Folkepension er en pension, der udbetales af det offentlige til danskere, der har opnået pensionsalder. Folkepensionen er finansieret af skatter og afgifter, og den udbetales til alle, der opfylder betingelserne for at få den.

Folkepensionen består af tre dele: en grundpension, en supplerende pension og en ekstra pension. Grundpensionen udbetales til alle, der opfylder betingelserne for at få den. Supplerende pension udbetales kun til dem, der har haft et arbejde og som har betalt skat i Danmark. Ekstra pension gives kun til dem, der har særlige behov.

Folkepensionen ændres hele tiden. I øjeblikket er pensionsalderen 65 år for mænd og 63 år for kvinder. Men fra 2024 bliver pensionsalderen gradvist højere for begge køn, indtil den når 67 år i 2030.

 

Folkepension satser 2022/2023

FOLKEPENSION Satser 2023

Enlig Gift og
Samlevende
Grundbeløb pr. måned før skat 6.694  kr. 6.694 kr.
Pensionstillæg pr. måned før skat 7.745  kr. 3.963  kr.
Folkepension i alt pr. måned før skat 14.439  kr. 10.657  kr.
Ældrecheck pr. år før skat 19.200 kr. 19.200 kr. til hver
Formuegrænse  95.800 kr.  95.800 kr. tilsammen

 

Fradragsbeløb 2023 Pensionssatser 

Fradrag ved grundbeløb 359. 200 kr. (Kun indtægt ved eget personligt arbejde.)
Fradrag ved pensionstillæg, enlig 91.300 kr. (Al skattepligtig indtægt udover folkepensionen.)
Fradrag ved pensionstillæg,
gifte/samlevende
182.900 kr. (Al skattepligtig indtægt udover folkepensionen.)
Fradrag ved personlig tillægsprocent, enlig 35.000 kr.
Fradrag ved personlig tillægsprocent,
gifte/samlevende
 69.200 kr.

 

Stiger folkepensionen i 2024

I 2024 stiger folkepensionen med 26 kroner om måneden for pensionister, der har modtaget folkepension i mindst 10 år. For en person, der har modtaget folkepension i 40 år, vil dette svare til en månedlig stigning på 104 kroner.

Derudover er der også andre stigninger, som f.eks. en stigning i det såkaldte forsørgelsestillæg på mellem 0,5% og 2%. Dette betyder, at for eksempel pensionister, der har modtaget folkepension i mindst 30 år, kan se frem til et årligt tillæg på op til 4.500 kroner.

Derudover er der også en række andre justeringer af folkepensionen, som f.eks. en øget tommelfingerregel for pensionsindbetalingen fra 1/4-del af den samlede indtægt til 1/3-del af den samlede indtægt. Dette betyder, at mange pensionister vil se en stigning i deres daglige pension i 2024.

Endelig vil der også være ændringer i de såkaldte livsvarige pensioner, hvilket betyder, at mange pensionister vil se en stigning i deres daglige pension.

 

Udbetaling Danmark folkepension

Udbetaling Danmark udsteder folkepension til danskere, der er fyldt 67 år. Du skal have været bosat i Danmark i mindst 40 år for at kunne få folkepension. Hvis du har boet i andre lande, kan du have krav på pension fra disse lande.

Folkepensionen består af tre elementer: et grundbeløb, en tillægsfaktor og eventuelle tillæg. Grundbeløbet udgør 60 % af din reference indkomst (indkomsten før skat). Tillægsfaktoren udgøres af de år, du har været forsikret i Folketinget eller arbejdet i Danmark. Eventuelle tillæg til grundbeløbet og tillægsfaktoren beregnes på baggrund af din indkomst og formue.

Folkepensionen udbetales månedligt – dog ikke mere end 12 gange årligt – direkte ind på din NemKonto.

Du kan læse mere om folkepension på Udbetaling Danmarks hjemmeside. Her har du mulighed for at se, hvad din folkepension bliver, når du når pensionistalderen.

 

Borger dk folkepension

Borger.dk Folkepension er en online tjeneste, der giver dig mulighed for at beregne og sammenligne din egen pension med andre offentlige pensioner. Tjenesten er gratis at bruge, og du kan logge ind med MitID.

Du kan finde flere oplysninger om Borger.dk Folkepension på borger.dk/folkepension eller ved at kontakte os på 70 12 80 61.

Borger.dk Folkepension kan hjælpe dig med at se, hvor meget du kan få udbetalt fra din folkepension. Du kan også se, hvor meget forskellige offentlige pensioner vil koste, samt om der er andre offentlige pensioner, som du måske har krav på.

Du kan finde en række nyttige oplysninger på borger.dk/folkepension, herunder:

• Om reglerne for folkepension
• Hvordan man beregner sin pension
• Oplysninger om andre offentlige pensioner og hvordan de fungerer
• Tips og vejledning om at få mest muligt ud af sin pension

 

Modregning i folkepension

I 2024 vil der være en ny regel for modregning i folkepension. Dette betyder, at hvis du tjener pension fra før 2024, og du har andre indtægter ud over din folkepension, kan dette påvirke størrelsen af din pension. Hvis du for eksempel tjener en løn eller har andre formueindtægter, vil dette blive modregnet i din folkepension. Reglerne for modregning gælder dog kun for indtægter, som du tjener efter 1. januar 2024.

Hvis du har andre indtægter end din pension, og de er højere end den øvre grænse for modregning (der vil blive fastsat af myndighederne i 2024), så vil du ikke længere modtage folkepension. Du kan dog stadig få et efterlønsbidrag, hvis du opfylder kravene hertil.

Derudover skal det nævnes, at folkepensionen er en ydelse med skattefri status. Det betyder, at du ikke behøver at betale skat på den del af din pension, der modregnes i de andre indtægter.

 

Overgang til folkepension

 

Overgang til folkepension

Når du fylder 67 år, stopper din arbejdsindtægt. I stedet begynder du at modtage folkepension fra det offentlige. Folkepensionen svarer til den sociale sikring, som alle andre danskere har krav på. Du skal have boet i Danmark i mindst 40 år for at have ret til folkepension, og der gælder særlige regler for flygtninge og andre udlændinge.

Folkepensionen udbetales hver måned og er indeholdt i din personlige indkomst. Hvis du har en ekstra pension eller anden form for indkomst, vil dette ikke påvirke din folkepension. Du kan finde mere information om de forskellige typer af pensioner og hvordan de fungerer sammen på pensionsinfo.dk.

Hvis du ønsker at forberede dig godt på overgangen til folkepension, anbefaler vi, at du sætter dig godt ind i din pensionsordning og skaber en plan for, hvordan du vil bruge dine midler. Derudover kan det være en god idé at tale med en rådgiver om, hvordan du bedst kan administrere din pension og anden formue.

 

Ældrecheck 2024

I Danmark vil der være en ny ældrecheck fra 2024. Ældrechecken bliver en del af den danske folkepension og er ment som et supplement til de pensionspenge, du allerede har opsparet. Checken udbetales hvert kvartal og giver pensionister over 67 år ekstra penge til at leve for.

Ældrechecken bliver ikke påvirket af andre indtægter, så du kan frit vælge, hvordan du bruger pengene. Du skal dog huske at melde ændringer i din indkomst til din pensionistforening, så de kan justere din check for det kommende kvartal.

Du kan læse mere om ældrechecken på pensionistforbundets hjemmeside eller ved at kontakte dem direkte.

Du skal bemærke, at ældrechecken ikke er en erstatning for andre pensionsformer. Det er kun et supplement til din pensionsindtægt. Desuden betyder det ikke, at du slipper for at betale skat af dine pensioner eller ældrecheck.

 

Bliver ATP modregnet i folkepensionen

Hvis du er fyldt 65 år, og din ATP-pension udgør mindre end 1/3 af din folkepension, så bliver der ikke trukket nogen penge fra din folkepension. Dette gælder dog kun, hvis du har optjent din ATP-pension efter 1975.

Hvis din ATP-pension derimod udgør mere end 1/3 af din folkepension, vil du få trukket et beløb fra din folkepension svarende til den del af din ATP-pension, som overstiger 1/3. Dette vil ske, hvis du har optjent din ATP-pension før 1975.

Kort sagt kan man sige, at ATP bliver modregnet i folkepensionen, hvis din ATP-pension udgør mere end 1/3 af din folkepension.

 

Pensionstillæg 2024

I 2024 får danskerne en større pension, hvis de bliver boende i Danmark. Folkepensionen stiger med 20 kroner om måneden for en person, der har et årsindkomst på cirka 400.000 kroner. Det fremgår af et nyt oplæg fra regeringen.

Regeringen foreslår også, at der indføres et særskilt tillæg til folkepensionen for personer over 67 år. Dette tillæg udgøres af en fast ydelse på 1.000 kroner om måneden samt et variabelt tillæg, der beregnes ud fra den enkeltes ældrecheck-saldo.

Tillægget vil blive udbetalt fra og med 1. januar 2024 og vil dække ikke-beskattede udgifter til sundhedsområdet, såsom medicin, tandlægeregninger og lignende.

Regeringen håber, at stigningen i folkepensionen samt det nye tillæg vil gøre det lettere for ældre at bevare deres selvstændighed, da mange af dem har svært ved at følge med i den stigende prisudvikling på daglige varer som fødevarer og transport.

Regeringen håber også, at tillægget vil reducere den økonomiske byrde for ældre borgere, som har store udgifter til sundhedsområdet.

 

SE ALLE PENSIONSSELSKABER